För investerare

Etib Holding II AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i NSP och förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 29 februari 2016 offentliggjorde Etib Holding II AB, gemensamt indirekt ägt av Becket SEC Ltd och Amcon Invest ApS, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) att överlåta samtliga aktier och konvertibler i NSP till Etib Holding (" Erbjudandet ").

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Etib Holding efter fullföljandet av Erbjudandet, och tillsammans med de aktier som för närvarande innehas av Amcon, kommer att inneha cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i NSP.
  • Etib Holding har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda.
  • Etib Holding förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 20 april 2016, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Läs hela pressreleasen här. >>

Rätt att begära återköp av obligationer på grund av en ägarförändring.

Klicka här.>>

Fairness opinion

Läs här. >>

Kompletta budhandlingar

För fullständig information och erbjudandehandlingar hänvisas till Etib Holding II AB:s hemsida. >>