Extra bolagsstämma 16 mars 2009

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Peter Bahrke, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje samt till nya styrelseledamöter välja Jaan Kaber och Morgan Jallinder. Styrelseledamoten Torbjörn Hultsberg lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot.

Jaan Kaber valdes till styrelseordförande.

I menyn till vänster finner ni kommuniké samt protokoll från den extra bolagsstämman.

Styrelsen
Nordic Service Partners Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Jaan Kaber, Styrelseordförande NSP, tfn 0708-78 78 42
Morgan Jallinder, VD NSP, tfn 0708-78 78 43