Karriärvägar

Det finns huvudsakligen tre karriärvägar på våra Burger King-restauranger; medarbetare, arbetsledare och restaurangchef. 

  • Medarbetaren har lagkänsla och ställer gärna upp för sina kollegor. Kan jobba i stort sett överallt i restaurangen, det vill säga i köket, bakom kassalinjen och med att servera gästerna.
  • Arbetsledaren ser till att allt rullar på som det ska, fördelar arbetsuppgifter, utbildar personalen och ser till att alla trivs. NSP utbildar varje år ett antal medarbetare till arbetsledare.
  • Restaurangchefen ansvarar i stort sett för allt som sker på restaurangen. Rekrytering, ekonomi, lokal marknadsföring och personal är några av ansvarsområdena. De allra flesta restaurangchefer har tidigare varit medarbetare och arbetsledare inom NSP.