Kompetensutveckling

Som medarbetare på NSP fyller du en viktig funktion eftersom du är ansiktet utåt och dagligen möter våra kunder. Därmed bidrar du till bolagets tillväxt och lönsamhet.

Av erfarenhet vet vi att nöjda medarbetare som trivs på jobbet både mår och presterar bättre. Som arbetsgivare satsar vi därför på att bygga en så positiv företagskultur som möjligt. Här fyller kompetensutveckling en viktig funktion.

Inom vårt utbildningsprogram NSP Academy utbildas medarbetare inom ledarskap, kommunikation, lagar och avtal, schemaläggning, rekrytering och råvaruhantering. Ett antal medarbetare vidareutbildas varje år på kurser som förbereder dem i yrkesrollen som arbetsledare eller restaurangchef.