Affärsidé, affärsmodell och strategier

AFFÄRSIDÉ

NSP ska erbjuda god, prisvärd och snabbt serverad mat i fräscha restaurangmiljöer till gäster i Norden. Servicenivån ska motsvara gästernas högt ställda förväntningar på en måltidsupplevelse i enlighet med respektive varumärkes erbjudande. Detta uppnås genom att restaurangerna drivs av självständiga ledare med stöd av NSP:s organisation och systemkunskap.

AFFÄRSMODELL

NSP är ett restaurangföretag specialiserat på att vara en effektiv franchisetagare till starka internationella varumärken. NSP är sedan 2004 franchisetagare till Burger King och utökade under 2014 verksamheten till att även omfatta varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. Franchisegivarna tillhandahåller varumärke och koncept, nationella kampanjer, inköpskanaler och produktutveckling medan NSP svarar för etablering, planering, utveckling och drift av restauranger samt lokal marknadsföring. För konceptet KFC ansvarar NSP för lanseringen på den svenska marknaden samt den nationella och lokala marknadsföringen. Försäljning och resultat skapas genom att erbjuda restaurangkoncepten till gästerna på attraktiva marknadsplatser med bra mat och bra service.

MÅL

NSP ska vara en ledande nordisk restaurangoperatör med en EBITDA-marginal om 9 procent och en rörelsemarginal om 5 procent, samt vara en attraktiv partner till kapitalmarknadens aktörer, näringsidkare och fastighetsägare.

Bolagets driftsmarginal (EBITDA-marginal i restaurangportföljen) ska uppgå till minst 13 procent och SG&A ska inte överstiga 4 procent.

TILLVÄXT ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL

NSP ska uppnå en tillväxt för jämförbara restauranger på 5 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxt genom nyetableringar och förvärv ska uppgå till ytterligare minst 5 procent per år över en konjunkturcykel.  De totala intäkterna ökade med 11 procent till 927,1 MSEK (835,3). Intäkterna för Burger King-verksamheten ökade med 7 procent. Därutöver har bolaget intäkter från nyöppnade TGI Fridays-restaurangen i Danmark och den första KFC-restaurangen i Sverige. Försäljningen för jämförbara Burger King-enheter ökade med 2,8 procent (-0,5). I Sverige var ökningen 3,4 procent (-1,6) och i Danmark 1,7 procent (2,3) för jämförbara enheter.

FINANSIELL STRUKTUR

Soliditeten ska vara lägst 25 procent.

STRATEGIER

LÖNSAMMA OCH LOKALT MARKNADSFÖRDA RESTAURANGER

NSP:s primära fokus är att erbjuda gästerna positiva måltidsupplevelser vilket skapas genom att trevlig och serviceinriktad personal tillhandahåller god mat och en jämn och hög servicenivå som överträffar gästernas förväntningar. Försäljningen i det befintliga restaurangbeståndet ska ökas år från år genom lokal marknadsföring och hög service.

UTVECKLAD SERVICE I STOR SKALA

NSP:s drift innebär ett och samma arbetssätt på alla restauranger. Arbetssättet omfattar hur man driver restaurangen med målet att överträffa gästens förväntningar såväl som hur man arbetar med matsäkerhet, råvaruplanering, kostnadskontroll och utveckling av medarbetare. Optimerad stordrift omfattar även våra standardiserade IT-system, enhetlig rapportering och uppföljning av försäljning och resultat på daglig basis. NSP:s administrativa organisation, har som mål att överträffa restaurangernas krav och behov av support på effektivast möjliga sätt genom ett enhetligt arbetssätt.

MEDARBETARE SOM TRIVS

NSP arbetar aktivt med att skapa en medarbetarupplevelse där medarbetare trivs, utvecklas och tycker om att gå till arbetet. Det ökar förutsättningarna för att våra medarbetare trivs hos oss, vilket är viktigt för att bolaget ska kunna fortsätta utvecklas.

NSP ska kännetecknas av en för branschen lägre personalomsättning som uppnås med hjälp av engagerade, välutbildade och certifierade arbetsledare och restaurangchefer i kombination med attraktiva avtalslösningar och incitamentsystem som stöder självständigt ansvarstagande. Många av våra medarbetare får sitt första arbete på våra restauranger. Vi tror på att ge ungdomar ansvaret för den dagliga driften av våra restauranger och att låta de ta hand om våra gäster. Vår målsättning är att medarbetarna ska vidareutvecklas och vilja stanna hos oss för att sedan göra karriär inom organisationen. Många av våra restaurangchefer och distriktschefer har börjat sina karriärer på restauranggolvet för att sedan ha utbildats via vår interna utbildningsinstans NSP Academy, där de har skaffat sig gedigen erfarenhet av allt från service och drift till ekonomi och personalfrågor.

ATTRAKTIV KOMMERSIELL PARTNER

NSP ska vara en attraktiv affärspartner för fastighets- och köpcentrumägare. NSP ska löpande utveckla restaurangportföljen genom investeringar i ombyggnader, omflyttning av restauranger till attraktivare lägen och nyöppningar på i första hand befintliga marknader.

NORDISK HEMMAMARKNAD

NSP ser Norden som sin hemmamarknad och arbetar för etablering av KFC i Sverige, TGI Fridays i Danmark och för fortsatt expansion av Burger King-verksamheten i både Sverige och Danmark.