Hållbarhet

 • Återvinning
  90 % av avfallet återvinns. Hur det återvinns beror på de olika kommunernas återvinningsteknik. Visst mate­rial återvinns av privata entreprenörer, en del av kommunerna. Förpackningsmaterial skickas till pappersbruk/plaståtervin­ningsföretag. Restavfall går till energiutvinning för uppvärm­ning av bl.a. bostäder. Alla förpackningar är gjorda av nedbryt­bart material. Fritösfettet lämnas till Svensk Fettåtervinning (enda bolaget i branschen som är kvalitets­- och miljöcertifierade).
 • Transporter
  Burger King har ett effektivt logistiskt system med en distributör som levererar huvuddelen av restaurangernas varor. Varornas förpackningar är anpassade så att de skall kunna packas optimalt och på så vis minimera antalet transporter. I Drive Thru­restaurangerna arbetar Burger King med att ge gästerna så snabb service som möjligt vilket minskar tiden då bilarna står på tomgång.
 • Råvaror
  Samtliga råvaror är fria från GMO och Burger King använder inte transfett i fritösoljan.
 • Svinn
  Matsvinn på Burger Kings restauranger ligger endast på ca 0,8 %. Motsvarande siffra i Svenska hushåll ligger på cirka 25 %.
 • Energi
  Burger King satsar på modern energisnål utrustning i restaurangerna för att kunna optimera energianvändningen. Ett exempel på det är att vår grill som håller på att implementeras drar 25 procent mindre energi. Sedan många år använder sig Burger Kings restauranger av ett schema för när samtliga köks­maskiner skall slås på/stängas av för att optimera använd­ningen och minska energiförbrukningen. På ett antal av våra nya restauranger finns automatiska sensorer på gästtoalet­terna för att minimera energiförbrukningen. Burger King byter successivt ut alla neonskyltar till LED teknik. En majoritet av restaurangerna kommer inom kort att använda Bra Miljöval­märkt el.
 • Krav på leverantörer
  Etiska och stenhårda kvalitativa krav på leverantörer, även tredjepartskontrollanter på alla leverantörer. 
 • KRAV och Fairtrade
  Burger King har krav­-och rättvisemärkt kaffe på majoriteten av restaurangerna. Fairtrade-symbolen innebär att odlarna får bättre avtal och att alla inblan­dade får sin rättmätiga del av kakan. Till kaffet serveras dess­utom ekologisk mjölk. Kravmärkningen innebär att produkten inte innehåller kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer. Kravmärkningen står även för god djuromsorg och garanterar god hälsa och socialt ansvar för odlaren.