Organisation

 

NSP:s operativa organisation ansvara för drift och uppföljning av bolagets Burger King-restauranger, en TGI Fridays-restaurang i Danmark och KFC-restaurangerna i Sverige samt planeringen av nya restauranger som skall öppnas. Som franchisetagare ingår man i ett rationellt driftsystem som ständigt utvecklas och effektiviseras. Systemets storlek medför även stora konkurrensfördelar för franchisetagaren när det gäller inköp av råvaror, maskiner och systemutveckling.

Burger King-verksamheten drivs av en driftsorganisation vars distriktschefer rapporterar till NSP:s Director of Operations. De enskilda restaurangcheferna för Burger King, TGI Fridays och KFC har stort ansvar för den egna restaurangens drift. Koncernstaberna Marknad, HR, IT, Development och Finance hanterar support till restaurangerna och koncerngemensamma frågor.

TYDLIGA PROCESSER UTVECKLAR ORGANISATIONEN

NSP ska kännetecknas av tydliga och säkerställda processer som skapar förutsättningar för effektiv drift, resursfördelningar, kundprocesser, och ständiga förbättringar för att utveckla försäljning och marknadsföring.

NSP:s viktigaste processer:

  • Drift & försäljning
  • Inköp
  • Rekrytering, utbildning och chefsförsörjning
  • Förädling och renovering
  • Nyetablering
  • Internkontroll