Historik


2004

Verksamheten inleddes genom förvärv av 21 Burger King-restauranger i Sverige från Burger King Corporation.

2005

Omsättningen ökade för befintliga restauranger med 13,7 procent samtidigt som marknaden växte med cirka 5 procent. NSP:s aktie noterades på NGM Equity.

2006

NSP förvärvade franchisekedjan Taco Bar med 12 restauranger samt sju av Danmarks dåvarande åtta Burger King-restauranger. Två food courts etablerades i Stockholmsregionen. Handeln i NSP:s aktie flyttades till First North.

2007

NSP etablerade fyra nya Taco Bar-restauranger, förvärvade nio Burger King-restauranger och en Tasty Thai-restaurang i Stockholm samt rättigheterna till Tasty Thai-konceptet för Sverige.

2008

NSP:s aktie noteras på NASDAQ Stockholm. Investeringar i Food courts och accelererande G&A-kostnader medförde ett negativt rörelseresultat och försvagad finansiell ställning. En nyemission tillförde 28,8 MSEK och teckningsoptioner för inlösen 2009. Ett sparprogram genomfördes, vilket tillsammans med operationella förstärkningar i Danmark, bidrog till förbättrad lönsamhet.

2009

NSP genomförde ett omfattande renodlingsarbete med fokus på drift av lönsamma Burger King-restauranger samt utveckling av Taco Bar via en master franchise-modell. Den negativa resultatutvecklingen vändes till ett positivt rörelseresultat. NSP nådde den högsta omsättningen hittills och kom åter i finansiell balans när ytterligare 28,7 miljoner kronor tillfördes då teckningsoptionerna från nyemissionen 2008 nyttjades fullt ut.

2010

Trots lägre försäljning förbättrades rörelseresultatet kraftigt genom fortsatt hård kostnadskontroll. Under året etablerades en effektiv nyetableringsprocess med typhus och modeller för finansieringsupplägg sattes.

2011

2011 blev ett svagt år med lägre försäljning och sämre resultat. Många viktiga byggstenar kom dock på plats, däribland refinansieringen av bolaget som gjorde att NSP kunde påbörja sin tillväxtfas. Under året öppnades en ny Burger King-restaurang i Sverige och sex restauranger förvärvades i Sverige och Danmark. Nio restauranger byggdes om enligt Burger Kings senaste designkoncept.

2012

NSP fortsatte med sin expansionsstrategi med positivt resultat. Strategin att addera restauranger med god volym till restaurangportföljen utan att drift- och administrationskonstnader ökar nämnvärt fungerade tillfredsställande. Tre nya restauranger öppnades i Sverige och en i Danmark. NSP förvärvade även tre restauranger i Göteborg (två) och Borås (en). Fem restauranger byggdes om enligt Burger Kings senaste designkoncept.

2013

NSP öppnade fyra nya restauranger, varav en ersatte en gammal restaurang som stängts.

2014

Under året slöt NSP franchiseavtal med Yum! Brands och TGI Fridays för att lansera restaurangkedjorna KFC i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP öppnade två nya restauranger, en i Roskilde och en i Hallunda, strax söder om Stockholm. Två restauranger förvärvades i Malmö.

2015

Den första KFC-restaurangen öppnar i Sverige med rekordförsäljningen redan under öppningshelgen. NSP öppnar den första TGI Fridays-restaurangen i Danmark, på Ströget mitt i Köpenhamn. Lanseringen av de nya varumärkena är nu i en fas där de nyöppnade TGI Fridays- och KFC-restaurangerna fintrimmas operationellt.

2016

NSP har förvärvats av Etib Holding II AB.